Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ERROW s.r.o.

Fakturačná adresa
(adresa sídla spoločnosti)

ERROW s.r.o., Drieňová 1H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka číslo: 37156/B

Bankové spojenie

Peňažný ústav:
TATRA BANKA
Č. účtu/kód:
2627739633/1100
IBAN:
SK91 1100 0000 0026 2773 9633
SWIFT:
TATRSKBX
Konšt. symbol:
0008
Var. symbol:
číslo faktúry
IČO:
36 265 438
DIČ:
2021895293
IČ DPH:
SK2021895293

Kontaktujte nás

Prevádzka Bratislava

Drieňová 1H
821 01 Bratislava

Tel.:+421 911 479 761
E-mail:

Otváracie hodiny:
(pondelok - piatok: 8:00 - 19:00 hod. sobota: 8:00-16:30)