Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ERROW s.r.o.

Fakturačná adresa
(adresa sídla spoločnosti)

ERROW s.r.o., Drieňová 1H
821 01 Bratislava
Slovensko

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka číslo: 37156/B

Bankové spojenie

Peňažný ústav:
Tatra Banka, a.s.
Č. účtu/kód:
2627739633/1100
IBAN:
SK91 1100 0000 0026 2773 9633
SWIFT:
TATRSKBX
IČO:
36265438
DIČ:
2021895293
IČ DPH:
SK2021895293

Kontaktujte nás

Prevádzka Bratislava

Drieňová 1H
821 01 Bratislava
Slovensko

Tel.:+421 911 479 761
E-mail:

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8:00 - 20:30
sobota 8:00-16:30