Školenia

 
 
 
Úvod > Školenia
 

ŠKOLENIA 2018

 POZVÁNKA

Miesto konania:  Hotel Kaskady, Letecká 19, 962 31 Sliač-Sielnica

Program:

29.01.2018

10:00 - ZAHÁJENIE
10:15 - RÝCHLY PREHĽAD PRODUKTOV ORLY, PREČO SI VYBRAŤ ORLY, FILM O ORLY
11:00 - NOVINKY 2017 - ORLY GEL FX EASY-OFF BASECOAT, ORLY GEL GX BODYGUARD - PREZENTÁCIA, DEMO UKÁŽKA
11:45 - PRESTÁVKA
12:00 - NOVINKY ORLY 2017 - LAKY BREATHABLE, BB CREME, GENIUS ODLAKOVAČ, KOLEKCIE LAKOV A GÉL LAKOV JESEŇ/ZIMA 2017
13:00 - OBED
14:00 - NOVINKY ORLY PRE ROK 2018
15:00 - PREDSTAVENIE PROGRAMU PODPORY SALÓNOV SPOLOČNOSŤOU ERROW PRE ROK 2018
15:30 - IBD / ASTONISHING  NOVYNKY 2017 V OBLASTI GÉL LAKOV A PRODUKTOV PRE UMELÉ NECHTY
17:00 - UKONČENIE 1.DŇA  - VOĽNÝ PROGRAM (WELLNESS)
19:00 - VEČERA

30.01.2018

09:00 - WORKSHOP - PREDAJ /UKÁŽKY / PORADENSTVO
10:30 - PRESTÁVKA
10:45 - WORKSHOP - PREDAJ /UKÁŽKY / PORADENSTVO
12:00 - ZÁVER

PODMIENKY ÚČASTI:

Seminár je dvojdňový so zabezpečeným ubytovaním v Hotel Kaskady, Letecká 19, Sliač - Sielnica. V rámci seminára má účastník hradenú stravu. 1. deň - občerstvenie počas seminára, obed, večera, 2. deň - raňajky, občerstvenie počas seminára. Tak isto je možné bezplatne využiť wellness hotela. Účastnícky poplatok je 130 € s ubytovaním, 80 € bez ubytovania. K dispozícii sú 1 a 2 posteľové izby. Účastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 1.11.2017 prevodom na: 

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: TATRA BANKA
Č.účtu/kód: 2627739633/1100
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2773 9633
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0008
VS: vaše rodné číslo alebo IČO
V prípade otázok volajte na telefónne číslo: 0911 479 761

 

Tu môžete vyplniť a zaslať prihlášku: